Till sidans huvudinnehåll
Leende person visar en annan person något på sin mobiltelefon.

Verksamheter inom förvaltningen för demokrati och medborgarservice

Demokrati

När Göteborgs Stad utvecklas är det viktigt att du har möjlighet att tycka till. Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar möjligheter för delaktighet och inflytande i Göteborg.

Kontaktcenter

Göteborgs Stads kontaktcenter är din ingång till vägledning och information om stadens tjänster. Det är till oss du ringer eller mejlar om du vill kontakta någon i Göteborgs Stad. Vi svarar på dina frågor eller vägleder till rätt person eller verksamhet.

Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen ger oberoende rådgivning och information om dina rättigheter som konsument. Vi ger rådgivning till dig som bor i Göteborg.

Privatekonomisk rådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Privatekonomisk rådgivning är gratis och till för dig som bor i Göteborg. Rådgivarna har tystnadsplikt.

Överförmyndaren

Överförmyndaren arbetar med ärenden som rör god man, förvaltare och förmyndare. Verksamheten är obligatorisk och finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och överförmyndarens förvaltning tillhör nämnden för demokrati och medborgarservice.

Romano Center i Väst

Till Romano Center i Väst kan du som tillhör den nationella minoriteten romer vända dig för att få hjälp i kontakt med myndigheter eller hitta rätt bland verksamheter i Göteborgs Stad.

Regnbågshuset

Regnbågshuset är en mötesplats för hbtqi-personer i Göteborg. Verksamheten skapas av, med och för hbtqi-communityt och är en plats för möten, engagemang, umgänge, informationsspridning och kreativt skapande.

Externa digitala kanaler

Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar Göteborgs Stads externa digitala kanaler, till exempel goteborg.se och Göteborgs Stads gemensamma kanaler på Facebook och Instagram.

Utveckling och analys

Utveckling och analys stödjer Göteborgs Stads verksamheter med att utveckla och utföra service, bland annat genom digitalisering. Vi bedriver ett proaktivt demokratiarbete och har ett särskilt ansvar för den nationella minoriteten romer.
${loading}