Till sidans huvudinnehåll

Budget och årsrapport för nämnden för demokrati och medborgarservice


Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för att fortsatt förbättring.

Budget

Politikerna i kommunfullmäktige och nämnden för demokrati och medborgarservice beslutar om den budget som styr förvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.

Budget och verksamhetsplan för nämnden för demokrati och medborgarservice 2023

Årsrapport

Årsrapporten följer upp arbetet med budgeten. I den förklaras hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten. 

Årsrapport för nämnden för demokrati och medborgarservice 2022


Kontakta demokrati och medborgarservice

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960790787221573,57.70511994914104] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för demokrati och medborgarservice", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Öppettider

${loading}