Till sidans huvudinnehåll
bildskärm

Nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämndens uppdrag är att förvalta och utveckla stadens medborgarservice. Nämnden har ett proaktivt demokratiuppdrag och också särskilt ansvar för Romano Center i Väst och Fairtrade City Göteborg.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för demokrati och medborgarservice

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för demokrati och medborgarservice. För att hitta handlingar från oktober 2021 och tidigare, skrolla ned till rubriken Nämnder som upphört och välj Nämnden för konsument- och medborgarservice.

Nämndens uppdrag

Här kan du läsa reglementet som gäller nämnden för demokrati och medborgarservice.

Mötestider

Nämnden för demokrati och medborgarservice sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.

Budget och årsrapport

Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för att fortsatt förbättring.
${loading}