Till sidans huvudinnehåll

Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag


Här kan du läsa reglementet som gäller nämnden för demokrati och medborgarservice.

Ett reglemente bestämmer regler för nämndens verksamhet och arbetsformer. Det beslutas av kommunfullmäktige och beskriver nämndens kommunala ändamål, verksamhetsområde och särskilda uppgifter. Reglementet beskriver även generella bestämmelser och grundläggande principer som gäller för alla nämnder i Göteborgs Stad.

Reglementet för nämnden för demokrati och medborgarservice

Det kommunala ändamålet

Nämnden ska utveckla stadens service till de som bor, besöker och verkar i Göteborg samt bedriva ett proaktivt demokratiarbete.

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter

Nämnden har ansvar för att stödja stadens verksamheter att utveckla och utföra service utifrån behov hos stadens målgrupper.

Nämnden är leverantör av gemensamma tjänster, enligt gällande styr-, samordnings- och finansieringsmodell, åt övriga nämnder och styrelser, såsom Göteborgs Stads kontaktcenter och Extern service och kommunikation.

Nämnden ska stödja kommunstyrelsen i dess stadsövergripande informations- och kommunikationsansvar genom att förvalta och vidareutveckla stadens externa digitala kanaler.

Nämnden ansvarar för att stödja nämnder och styrelser att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande i samskapande med andra aktörer.

Nämnden ansvarar för att upprätthålla en väl utbyggd infrastruktur för att stärka den lokala demokratin.

Nämnden ansvarar för stadens medborgarkontor.

Nämnden har ansvar för lokala råd och dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller ansvarsområde.

Nämnden ansvarar för att ge konsumentrådgivning utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.

Nämnden ansvarar för att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen.

Samverkan

Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.

Nämndens ansvar för att leverera gemensamma tjänster ska utföras i nära samverkan och i dialog med övriga nämnder och styrelser.

Särskilt ansvar

Nämnden har ansvar för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation.

Nämnden har ansvar för verksamheten romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg.

Nämnden har ansvar för mötesplatsen Regnbågshus.

Nämnden har ansvar att samordna Göteborgs Stads arbete som diplomerad Fairtrade City.

Nämnden har ansvar för samordning och administration av medborgarvittnen.

Kontakta demokrati och medborgarservice

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960790787221573,57.70511994914104] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för demokrati och medborgarservice", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Öppettider

${loading}