Till sidans huvudinnehåll
Drönarbild av Järntorget i Göteborg

Majorna - Linnestaden - Haga

Majorna, Linnestaden och Haga har var och en sin egen prägel. Majorna är känd för sin konstnärliga atmosfär och fina landshövdingehus, Linnéstaden har blivit en nöjesgata med ståtliga stenhus från 18 och 1900-talet , och Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar där bebyggelsen har en tydlig bevarad gammaldags charm. Alla dessa stadsdelar är en viktig del av Göteborgs arkitektoniska arv.

Fixfabriken

1 400 nya lägenheter ska uppföras där Fixfabriken tidigare låg. Utöver bostäderna byggs även en ny skola, ett äldreboende, ny förskola och mindre verksamhetslokaler.

Dalheimers hus - renovering

Det omtyckta allaktivitetshuset Dalheimers hus i Majorna ska renoveras. Dalheimers hus är en social mötesplats med hög tillgänglighet för alla göteborgare. Huset är hemvist för flera verksamheter och föreningar, runt tusen personer besöker lokalerna varje dag.

Gröna Vallen - nybyggnad

Göteborgs Stad har påbörjat detaljplanearbetet med Gröna Vallen som ligger i Kungsladugård. En välkänd plats i stadsdelen där det i dag finns en konstgräsplan för de fotbollsintresserade och en lek- och upplevelsepark för barn.

Kungsladugårdsskolan - renovering

Kungsladugårdsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola årskurs 1-6. Skolan renoveras invändigt med start januari 2022. Renoveringsarbetena beräknas pågå under nästan tre år.

Kulturreservat Slottsskogen

Slottsskogen föreslås bli ett kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd av Slottsskogen men också högre krav på utveckling och förvaltning av parken som på flera sätt är en viktig och betydelsefull del av Göteborg.

Majvallen

Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på.

Olof Palmes plats

Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats – en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. En förstudie är gjord för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig och nu pågår gestaltningsarbetet.

Plikta lekplats - upprustning

Plikta är en av Göteborgs mest besökta lekplatser med över 150 000 besökare per år. Det stora antalet besökare har lett till att lekplatsen nu är sliten och behöver renoveras. Under 2024 rustar vi upp och utvecklar Plikta till att bli en ännu bättre lekplats.

Sannaskolan - ny- och ombyggnad

Skolan i funkisstil ska varsamt justeras från F-9-skola till högstadium för årskurs 7-9 med plats för 700 elever.

Slottsskogsvallen upprustning

Slottsskogsvallens entrépark har utvecklats till en attraktiv aktivitetspark. Även själva Slottsskogsvallen har rustats upp och målats om i sina ursprungsfärger.
${loading}