Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Slottskogsvallens entrépark. I parken finns diverse aktivitetsytor.

Slottsskogsvallen upprustning


Slottsskogsvallens entrépark har utvecklats till en attraktiv aktivitetspark. Även själva Slottsskogsvallen har rustats upp och målats om i sina ursprungsfärger.

Vad har rustats upp?

Området runt Slottsskogsvallen har rustats upp. Bland annat har entréparken omvandlats till en aktivitetspark och friidrottsanläggningen har målats om till sina ursprungsfärger.

Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar

Var?

Slottsskogsvallens idrottscentrum ligger söder om Slottsskogen, söder om Margretebergsgatan och norr om Frölundaborgs allé.

Varför?

Området har utvecklas och rustas upp till en mötesplats för aktiviteter, evenemang och idrott. 

När?

Arbetet har pågått i flera år och startade med en idéstudie 2013. 2018 ordnade Göteborgs Stad en arkitekttävling för hur entréparken kan rustas upp.  Under 2020-2021 har arbeten pågått både på friidrottsanläggningen och i entréparken. De allra flesta delarna av upprustningsarbetet är nu klart. 

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för upprustningen av Slottsskogsvallen och dess entrépark. 

Relaterad information

Film om resultatet av upprustningen

Parker och stadsmiljöer under utveckling

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.
Göteborg växer

Flunsåsstråket

Flybild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.
Göteborg växer

Färjenäsparken

Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.
Göteborg växer

Jubileumsparken

Kontaktperson

Dijan Vranjic

Projektledare, Idrotts- och föreningsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 21 87
E-post: dijan.vranjic@stadsmiljo.goteborg.se


Övriga frågor

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}