Till sidans huvudinnehåll
Idrottshall med vit fasad. På fasaden finns ett ljusgrönt konstverk som gestaltar lekande barn.

Sannaskolan - ny- och ombyggnad


Skolan i funkisstil ska varsamt justeras från F-9-skola till högstadium för årskurs 7-9 med plats för 700 elever.

Vad?

Skolan som byggdes 1941 är ett kulturminne och har renoverats genom åren. Nu behöver lokalerna anpassas för äldre elever. Bland annat byggs en ny, delningsbar idrottshall. Lokalerna tillgänglighetsanpassas med hiss. Ytterligare en musiksal byggs i befintliga lokaler, samt flera klassrum och specialsalar. Utomhus sker en uppfräschning av markytan mellan huskropparna och en avlastningszon.

Var?

Sannaskolan är en byggnad i funkisstil som ligger i Sandarna i stadsdelen Majorna-Linné. En arkitekttävling hölls 1938 där arkitekten Åke Wahlberg fick första pris. Skolan byggdes 1939–41 enligt hans ritningar. Skolan invigdes 1941 och hade då 1 339 inskrivna elever. Den har ett fritt läge men ligger ändå i närheten av bostäder och byggdes i funktionalistisk stil. Skolbyggnaden består av tre delar uppförda i vinkel. Trapphusen och korridorerna är väl bevarade.

Skolgården har rustats upp och nu finns där en fantastiskt fin skolgård där eleverna har stora möjligheter till lek och rörelse på rasterna. 

Varför?

Sannaskolan F-9 blir till hösten 2022 en årskurs 7–9 skola.

Årskurserna F-6 ersätts av en ny skola, Sandarnaskolan i Klippan, som tillvaratar idén om att samnyttja lokaler för flera verksamheter, i det här fallet vård- och omsorgsboende och skola.

Elever som går på Sannaskolan F-5 kommer bli flyttade till Sandarnaskolan hösten 2022. Årskurs 6 i nuvarande Sannaskolan går över till Sannaskolan 7-9.

När?

Ombyggnad och tillbyggnad sker etappvis. Hus B planeras stå klart till höstterminen 2023. Åtgärderna i hus A planeras genomföras vårterminen 2023 till höstterminen 2024.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Upphandlad entreprenör för hus B är Tage & Söner.

Läs mer om skolans verksamhet

Kontaktperson

Anders Hall

Projektledare

E-post: anders.hall@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}