Till sidans huvudinnehåll
Grönt höghus som ska renoveras

Dalheimers hus - renovering

Det omtyckta allaktivitetshuset Dalheimers hus i Majorna ska renoveras. Dalheimers hus är en social mötesplats med hög tillgänglighet för alla göteborgare. Huset är hemvist för flera verksamheter och föreningar, runt tusen personer besöker lokalerna varje dag.

Vad?

Dalheimers hus är ett allaktivitetshus som har lokaler anpassade för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Här finns bland annat restaurang, konferenslokaler och friskvård, daglig verksamhet och korttidsboende. Flera funktionsrättsorganisationer hyr kontors- och aktivitetslokaler i huset.

Nu behöver hela byggnaden renoveras, och verksamheterna kommer att evakueras till Kustgatan 10. I samband med renoveringen gör förvaltningen för funktionsstöd en översyn och vissa förändringar av husets innehåll.

Var?

Dalheimers hus ligger mitt i Majorna på Slottsskogsgatan 12.

Varför?

Dalheimers Hus togs i bruk 1974 och är i stort behov av renovering. Bland annat finns det stora skador i betongen.

Den yttre fasaden kommer inte att ändras vid renoveringen.

När?

Innan renoveringen kan börja behöver evakueringen av nuvarande verksamheter vara klar. Den preliminära tidplanen är att evakuera i slutet av 2024 och vara klara med renoveringen någon gång under 2027.

Vem?

Beställare: nämnden för funktionsstöd.

Generalkonsult Semrén & Månsson

Läs mer om Dalheimers hus verksamhet

Dalheimers hus

Kontaktperson

Projektledare stadsfastighetsförvaltningen 

Epost: annie.gjers@stadsfast.goteborg.se

Kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}