Till sidans huvudinnehåll
Bild på basketplan på Grön Vallen. I bakgrunden syns hus med ljus fasad.

Gröna Vallen - nybyggnad


Göteborgs Stad har påbörjat detaljplanearbetet med Gröna Vallen som ligger i Kungsladugård. En välkänd plats i stadsdelen där det i dag finns en konstgräsplan för de fotbollsintresserade och en lek- och upplevelsepark för barn.

Vad?

Det planeras för en ny kombinerad byggnad där bostäder och idrottshall ryms på samma plats. Det planeras också för ett garage på källarplan och för fler möjligheter till idrott och andra sociala mötesplatser. 

Hur staden arbetar med bostäder

Hur staden arbetar med projekt inom idrott och motion

Var?

Där det idag är parkering planeras för en ny kombinerad byggnad där bostäder och idrottshall ryms på samma plats.

Varför?

Tanken är att använda platsens kvaliteter. Det innebär att den nya byggnaden ska passa väl in i omgivningen som ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Kungsladugård-Sandarna. Konstgräsplanen kommer vara kvar och fortsätta låta fotbollen ta plats och vara central i området.

När?

Samråd planeras till tidigast andra kvartalet 2024. 
Läs mer om planprocessen

Kontaktperson

Arvid Törnqvist

Enhetschef, detaljplan centrum öst 

Telefonnummer: 031-368 60 50

E-post: arvid.tornqvist@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}