Till sidans huvudinnehåll
Fotograf: Lo Birgersson

Plikta lekplats - upprustning

Plikta är en av Göteborgs mest besökta lekplatser med över 150 000 besökare per år. Det stora antalet besökare har lett till att lekplatsen nu är sliten och behöver renoveras. Under 2024 rustar vi upp och utvecklar Plikta till att bli en ännu bättre lekplats.

Vad?

Plikta ska rustas upp och utvecklas för att bli en ännu bättre och mer inkluderande och tillgänglig lekplats.

Var?

Plikta är Göteborgs första utflyktslekplats och är belägen i Slottsskogen. En utflyktslekplats kännetecknas av en spännande, fantasifull miljö som lockar både gammal och ung till lek, rörelse och möten. Precis som alla andra lekplatser är Plikta öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Varför?

Plikta är en av Göteborgs mest besökta lekplatser med över 150 000 lekande barn per år. Det stora antalet besökare gör att lekplatsens utrustning och markmaterial är slitet. Lekplatsen fick sin nuvarande utformning 2011 med temat "skog, berg, vatten och den öppna parken". Sedan dess har förutsättningarna för lekplatsen förändrats på flera olika sätt. Besökarantalet har ökat och besökarnas förväntningar ser annorlunda ut. 

När?

Just nu pågår planering och dialoger med Pliktas besökare. Själva byggnationen på plats planeras starta under hösten 2024.

Vem?

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för Plikta.

Så jobbar staden med stadsmiljön

Göteborg växer

Om parker, torg och alléer

Göteborgs Stad har ansvaret för att förvalta och utveckla befintliga samt anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer.

Kontaktperson

Emma Johansson

Projektledare stadsmiljöförvaltningen
E-post: emma.2.johansson@stadsmiljo.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}