Till sidans huvudinnehåll
Avlång skolbyggnad i gult tegel och vita fönster.

Kungsladugårdsskolan - renovering

Kungsladugårdsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola årskurs 1-6. Skolan renoveras invändigt med start januari 2022. Renoveringsarbetena beräknas pågå under nästan tre år.

Vad?

Förskolan på Birger Jarlsgatan/ Fridhemsgatan har rivits för att ge plats för tillfälliga paviljonger som Kungsladugårdsskolans elever ska gå i under kommande renovering av skolan. SGS Studentbostäder kommer att bygga ett nytt hus på tomten bakom paviljongerna. Den tar del av parkeringen i anspråk.

I den nya byggnaden kommer förskolans barn och pedagoger ha sin verksamhet, och även Kungsladugårdsskolans nya matsal att finnas. Där paviljongerna stått, blir det en ny aktivitetsyta.

Så arbetar staden utveckling av skolor och förskolor

Var?

Skolan byggdes 1936 och är en pampig byggnad höjd över en kulle vid slutet av den breda Älvsborgsgatan, och med vattenspegeln Plaskis i förgrunden. Fasaden är i gult tegel, vilket är återkommande i samtida byggnader i Göteborgs stadsrum, som exempelvis konstmuseet. Kungsladugårdsskolan ingår i område 24:A Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborgs Stads bevarandeprogram. Upprustningen görs med hänsyn till bevarandekraven och omfattar inte skolans exteriör.

Varför?

Skolan är i behov av en invändig renovering. Stora delar av golv, väggar, tak och inredning ska bytas eller renoveras. Även upprustning av el, rör och ventilation ingår i renoveringen, som sker etappvis.

När?

Renoveringen av Kungsladugårdsskolan startar våren 2022 och beräknas i dagsläget vara avslutad till sen höst 2024.

När renoveringen inomhus är klar och paviljongerna tagits bort ska skolans utemiljö renoveras.

Den byggnad som SGS Studentbostäder ska bygga där nytt kök och matsal för skolan ska finnas, har för tillfället blivit pausad. Anledningen är oron i världen, som bland annat har orsakat ökade byggkostnader, materialbrist och ökad osäkerhet kring projektet. 

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig för renoveringen. Upphandlad generalentreprenör för renoveringsarbetena är Brixly AB.

Läs mer om skolans verksamhet

Kungsladugårdsskolan

Arkivbild på Älvsborgsgatan med Kungsladugårdsskolan i bakgrunden. Mitt på gatan kör en spårvagn.
Älvsborgsgatan med den pampiga Kungsladugårdsskolan längst bort i bild.

Kontaktperson

Lars Teljå

Projektledare stadsfastighetsförvaltningen

E-post: lars.telja@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}