Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över idrottsplan på Majvallen.

Majvallen


Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på.

Vad?

I februari 2017 skickade föreningarna Azalea BK och Göteborgs FF in Göteborgsförslaget ”Vision Majvallen – från idrottsplats till en mötesplats”. Då förslaget fick över 200 underskrifter togs det upp till idrotts- och föreningsnämnden.

Politikerna beslutade att gå vidare med den del av förslaget som handlar om utveckling av idrottsytor för både utomhus- och inomhusidrott, föreningslokaler och byggnader för omklädning. De framhöll också att en utveckling av Majvallen ska gynna hela föreningslivet i närområdet och kan betyda mycket för barn och unga i Majorna.

Samtidigt tar stadsbyggnadskontoret fram en detaljplan för att möjliggöra en lokal för Masthugget Majornas Scoutkår. Placeringen av en scoutstuga ska ske så att det inte hindrar utvecklingen av Majvallen, utan blir ett bra tillskott till satsningen på föreningslivet. Detaljplanen vann laga kraft i december 2021.

Hur staden arbetar med idrotts- och motionsanläggningar

Var?

Majvallen ligger i Majorna i centrala Göteborg.

Hur

För att samla in olika tankar om Majvallen och få mer kunskap om hur idrottsområdet används bjöd Göteborgs Stad in föreningsaktiva och närboende till en dialog i september 2018. Dels genom ett öppet hus på Majvallen, dels genom en digital enkät. 

På öppet hus deltog cirka 80 personer och lämnade in cirka 250 synpunkter, medan 231 personer besvarade webbenkäten. Dialogen visade bland annat att mer spelyta för fotboll och nya omklädningsrum är efterfrågat. Även en scoutstuga, caféverksamhet med uppehållsrum och inomhushall lyftes fram.

Detta har hänt

  • Idrotts- och föreningsförvaltningen har bytt ut konstgräset på den mindre bollplanen på Majvallen.
  • Under våren 2020 har en dialog skett mellan olika förvaltningar inom Göteborgs Stad för att se till att så många behov och intressen som möjligt tas till vara i arbetet med att utveckla Majvallen. 
  • Azalea BK har sökt arrende för att kunna bygga en klubblokal med omklädningsrum i närheten av GFF stugan.

Kontaktpersoner

Martin Maros

Verksamhetsutvecklare
Telefonnummer: 031-368 22 15
E-post: martin.maros@ioff.goteborg.se
Kontakta Martin för idrotts- eller föreningsfrågor på Majvallen.

Disa Pettersson

Planarkitekt
Telefonnummer: 031-368 16 75
E-post: disa.pettersson@stadsbyggnad.goteborg.se
Kontakta Disa om du har frågor om detaljplan för ny lokal för scouter på Majvallen.


Parker och stadsmiljöer under utveckling

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.
Göteborg växer

Flunsåsstråket

Flybild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.
Göteborg växer

Färjenäsparken

Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.
Göteborg växer

Jubileumsparken

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}