Till sidans huvudinnehåll
Byggplats med lyftkran

Fixfabriken

1 400 nya lägenheter ska uppföras där Fixfabriken tidigare låg. Utöver bostäderna byggs även en ny skola, ett äldreboende, ny förskola och mindre verksamhetslokaler.

Var?

Fixfabriken innefattar området i Sandarna där Fixfabriken låg tidigare och bussgaraget på grannfastigheten. Utöver bostäderna planeras även för en ny skola, ett äldreboende, utbyggd förskola och mindre verksamhetslokaler.

Hitta fler projekt

Varför?

Behovet av fler bostäder är stort. Här ska närmare 1 400 nya lägenheter uppföras. Här skapas en blandad stadsbebyggelse med bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

När?

2019 startade uppförandet av bostäder där Fixfabriken tidigare låg. 500 bostäder är redan färdigställda och 500 bostäder är i produktion. Tidplan för utbyggnad av de återstående 400 bostäderna finns inte i dagsläget (våren 2024). Det handlar om tre kvarter där Göteborgs Stad, genom exploateringsförvaltningen, äger marken som inte har någon markanvisad part.

Vem?

I detta projekt samverkar Göteborgs Stad genom exploateringsförvaltningen, stadsfastighetsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, kretslopp och vatten med Balder, FO Peterson, Hemsö, HSB och Magnolia Bostad.

Film: Vad har hänt i projektet Fixfabriken?

Berättare: Amanda von Matern, kommunikatör och Mikaela Löndèn, projektledare, exploateringsförvaltningen.

Nyheter

Fixfabriken tar form

2024-02-20

Totalt färdigställdes 5500 bostäder i Göteborg 2023, av dessa ingår 500 i projekt Fixfabriken. Nu pågår inflyttning. Här är det senaste från Fixfabriken.

Färdigställda bostäder
500 bostäder är redan färdigställda och 500 bostäder är i produktion.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om Fixfabriken så kan du kontakta exploateringsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}