Kille i keps sitter utanför Schillerskas port.

Samhällsvetenskaps programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet har på Schillerska en inriktning, Beteendevetenskap.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha fått kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Schillerska har en inriktning för Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap.