Skolkort

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort oavsett hur långt du har till skolan. Med skolkortet kan du åka buss och spårvagn under större delen av vardagarna. Vill du även kunna åka på helger och lov, kan du utöka ditt kort.

Huvudregler för att få skolkort är:

 • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Skolkortet gäller för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.
 • Du har inte inackorderingstillägg.

Du som är folkbokförd i Göteborg

Är du folkbokförd i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för att resa med kollektivtrafik för dagliga resor till och från skolan.

 • Om du går på en gymnasieskola inom Göteborgsregionen* behöver du inte ansöka om skolkort. Du får det automatiskt hem i brevlådan.
 • Om du går på en gymnasieskola eller folkhögskola utanför Göteborgsregionen* kan du ansöka om skolkort för dina dagliga resor, använd blanketten Ansökan om skolkort för dagliga resor.
 • Om du studerar på distans i annan kommun, kan du få skolkort inom Göteborg för resor i samband med studierna, exempelvis till bibliotek.
 • Även utbytesstudenter som studerar i gymnasieskolor i Göteborg kan få skolkort om de är under 20 år.

*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Du som inte är folkbokförd i Göteborgs Stad

Är du inte är folkbokförd i Göteborg men går på en gymnasieskola i Göteborgs Stad, ska du vända dig till din hemkommun. De ansvarar för ditt skolkort.

Hur får jag mitt kort?

Inför gymnasiestart och nytt läsår

Du som går i en gymnasieskola inom Göteborgsregionen* och har fullständigt personnummer kommer att få ditt skolkort skickat till din hemadress. Om du har ett tillfälligt personnummer så får du vända dig till din skola för att få information om hur du får ditt skolkort.

Om du går i en gymnasieskola eller folkhögskola utanför Göteborgsregionen* måste du ansöka om skolkort i den kommun som du är folkbokförd i.

Under pågående läsår

Elev som folkbokför sig i Göteborgs Stad under pågående läsår och är i behov av läsårskort kontaktar skolan för att få skolkort.

*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö.

Om jag inte har fått mitt kort?

Om du inte har fått ditt skolkort, ska du kontakta skolkortsadministrationen via mejl: skolkort@educ.goteborg.seför att få hjälp. Gör detta snarast möjligt efter skolstarten, och senast den 30 september. Efter detta datum får du betala en administrativ avgift på 200 kronor för att få ett nytt skolkort.

När gäller kortet?

 • Läsårskortet 2024/2025 gäller under höstterminen: 12 augusti-23 december 2024, samt under vårterminen: 7 januari -18 juni 2025.
 • För dig som går i gymnasieskola i Göteborg gäller skolkortet Zon A under vardagar under terminstid klockan 04-19 och fritid vardagar 19-22 (fritidsdelen har giltighetsområde Zon ABC).
 • Går du på gymnasieskola utanför Göteborg gäller kortet vardagar under terminstid klockan 04-19 och fritid vardagar 19-22 (fritidsdelen har giltighetsområde Zon ABC).
 • Kortet gäller även helgfri måndag – fredag under lov som t.ex. höstlov, sportlov och påsklov.
 • Om du har lektioner eller övningar som gör att du måste resa när skolkortet inte gäller, betalar din skola högst 50 procent av kortet "Fritidskort". Ett alternativ är att du får ersättning för resorna. Har du frågor gällande dessa resor, hör av dig till din skola.

Om du vill resa på kvällar och helger

Skolelever under 20 år kan köpa ett fritidskort som gäller i andra områden eller kommuner. Kortet heter "Fritidskort" och du köper det i någon av Västtrafiks butiker eller försäljningsombud. För priser och mer information om dessa kort, se Västtrafiks webbplats om fritidskort.

Om du bor växelvis hos dina föräldrar

Om du har föräldrar som bor i olika kommuner och du bor växelvis hos båda, kan du ansöka om att få uppgradera ditt skolkort att gälla i båda kommunerna. För att kunna få ett uppgraderat skolkort ska du:

 • Vara berättigad till ett skolkort utifrån huvudreglerna ovan.
 • Vara folkbokförd hos den av dina föräldrar som bor i Göteborg. Din andra förälder måste vara folkbokförd i en annan kommun än Göteborg.

Kontakta oss per e-post: skolkort@educ.goteborg.se.

Har du förlorat ditt kort?

Om du tappar bort ditt skolkort kontaktar du expeditionen på din skola för information om hur du ska gå tillväga för att få ett ersättningskort. För att få ett nytt skolkort måste du betala en administrativ avgift på 200 kronor. Kortet spärras och ett nytt kort beställs hem till din folkbokföringsadress när du betalat avgiften. Spärrningen av kortet går inte att häva, så om du skulle hitta ditt borttappade kort måste du ändå vänta på det nya kortet.

Skolkort som inte fungerar

Om skolkortet plötsligt slutar fungera vänder du dig först till Västtrafiks butiker eller ombud (Pressbyrån, Ica eller 7-eleven) och kollar upp varför det inte fungerar. Och om kortet behöver bytas ut så ska du lämna ditt kort till skolan eller maila till: skolkort@educ.goteborg.se.

Om du avbryter dina studier, byter skola eller flyttar till en annan kommun

 • Byter du skola inom Zon A (Göteborg, Härryda, Kungälv, Partille, Mölndal och Öckerö)behåller du ditt skolkort.
 • Om ditt skolbyte innebär att du behöver ett kort med annat giltighetsområde, kontakta utbildningsförvaltningen, skolkort@educ.goteborg.se.
 • Om ditt skolbyte innebär att du behöver ett kort med lägre giltighetsområde, kommer ditt kort att spärras och ett nytt Zon A eller Zon AB kort beställs på nytt.
 • Om du avbryter dina studier kommer skolkortet att spärras.
 • Om du flyttar till en annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att få ett nytt skolkort. Ditt skolkort kommer att avslutas per automatik.
 • Om du beviljas inackorderingstillägg måste du kontakta oss snarast på mejladressen nedan. Du kan annars bli skyldig att betala för skolkortet. Ditt skolkort spärras omedelbart om du har inackorderingstillägg.

Personuppgiftsbehandling i samband med skolkort

För att utbildningsförvaltningen ska kunna ge dig ett skolkort behöver följande personuppgifter om dig samlas in och hanteras: personnummer, namn, adressuppgifter, elev-id, kommuntillhörighet, skola och klass.

Utbildningsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter och det sker med stöd av Dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt c) Rättslig förpliktelse. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter, invända mot behandling av dina personuppgifter samt klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakt till personuppgiftsansvarig: skolkort@educ.goteborg.se.

Kontakt till dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se.

Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling hos utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och kontaktuppgift om du vill bli kontaktad.

Har du frågor om skolkort?

Kontakta utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till: skolkort@educ.goteborg.se