Bild och form - Spetsutbildning


Spetsutbildningen i bild och form ger dig en gedigen grund för vidare studier på konstskolor och högskolor.

Spetsutbildning i bild och form

Siktar du på en karriär inom det konstnärliga fältet? Du som söker vår spetsutbildning vet redan nu att du har siktet inställt på vidare studier vid konsthögskola eller annan högre konstutbildning i Sverige eller utomlands. Du kommer att få fler kurser inom bild och form än om du läser det vanliga programmet.

Bra grund till vidare studier inom konst

Schillerska gymnasiet har en lång tradition av bild och form-utbildningar, med fokus på det konstnärliga förhållningssättet och det konstnärliga hantverket.

Spetsutbildningen ger dig en gedigen grund för vidare studier på konstskolor och högskolor. Du kan till exempel studera vidare inom design, arkitektur, spelutveckling, film, foto, mode/textil smyckeskonst och fri konst. Målet är att du ska kunna gå vidare direkt efter gymnasiet till den konstutbildning som du vill komma in på. Naturligtvis kan du också studera vidare inom till exempel humaniora och samhälle.

Antagning

Högst 16 elever antas specifikt till spetsutbildningen. Godkända betyg från grundskolan är en förutsättning. Du kallas till ett antagningsprov (även kallat färdighetsprov), för att bedöma dina förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen. 

Till utbildningen finns förutom färdighetsprov även särskilda behörighetskrav: lägst betyg C i ämnet bild. Vid uttagningen läggs provresultatet samman med dina betyg från grundskolan. 

Antagningsprovet består av ett antal olika uppgifter, du läser mer om dessa på denna länk: Antagningsprov Bild och form samt BF Spets
Följ Schillerskas esteter på Instagram

  
Informationsblad för Spets antagningsprov