Glad elev hälsar dig välkommen till Estetiska programmet på Schillerska.

Estetiska programmet

Estetiska programmet har på Schillerska tre olika inriktningar, Bild och form, Estetik och media samt Teater.

På Schillerska finns Bild och form, Estetik och media och Teater. På alla tre inriktningarna kan du välja varianten Samhällsfördjupning, vilken erbjuder dig den bredd och de meritpoäng som samhällsprogrammet ger, men med ett estetiskt innehåll.

Vi erbjuder också Bild och form - Spetsutbildning med riksintag som ger dig en gedigen grund för vidare studier på konstskolor och högskolor.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha fått kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.