Naturvetenskaps-programmet

Naturvetenskapsprogrammet har på Schillerska två inriktningar, Naturvetenskap och Samhälle.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och matematik. Våra lärare är engagerade och vill inspirera alla till ett vetenskapligt tänkande inom samhällsfrågor och inom frågor om miljö och hållbar utveckling. Vi har läromiljöer som sedan 100 år har använts till undervisning i naturvetenskap. Schillerska erbjuder två inriktningar, Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle.


Naturvetenskap

På inriktningen naturvetenskap vill vi stimulera din nyfikenhet, kreativitet och din förmåga till analytiskt tänkande och lägga grunden för fortsatta studier. På Schillerska kan du läsa ett naturvetenskapsprogram som ger dig full behörighet med max meritpoäng till naturvetenskapliga utbildningar på universitet och högskola. I naturvetenskap lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och matematik. Samtidigt färgas utbildningen av skolans atmosfär av kultur och språk.

Schillerska har ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola där du kan läsa fysik 3. Du får även ta del av skolans atmosfär av kultur, kreativitet och samhällsengagemang. Inom det individuella valet kan du välja att inrikta dig mot till exempel filosofi och psykologi, litteratur och skrivande eller bild och form. Du kan också välja att läsa mer språk.
 

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle har en tvärvetenskaplig karaktär för dig som är intresserad av till exempel miljöfrågor, samhällsstrukturer, lagstiftning och demokratiska frågor. Inriktningen ger dig förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet till högskoleutbildning inom till exempel arkitektur, naturresurser, undervisningsämnen i naturkunskap och teknik på grundskolan. Du kan fördjupa dig genom Schillerskas stora utbud av kurser i Individuella val.

Inriktningskurserna är Geografi och Samhällskunskap 2, samt ett val: Biologi 2, Fysik 2 eller Kemi 2.