Naturvetenskaps-programmet

Naturvetenskapsprogrammet har på Schillerska tre inriktningar, Naturvetenskap, Samhälle samt en särskild variant av inriktningen Naturvetenskap - Bild och form.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och matematik. Våra lärare är engagerade och vill inspirera alla till ett vetenskapligt tänkande inom samhällsfrågor och inom frågor om miljö och hållbar utveckling. Vi har läromiljöer som sedan 100 år har använts till undervisning i naturvetenskap. Schillerska erbjuder tre inriktningar: