Schillerskas historik


Skolan startade sin verksamhet redan 1868 men hette då någonting helt annat. Här får du läsa en kortfattad historia om Schillerska.

1866 förordnar Kung Carl XV i kungligt brev upprättandet av ”ett nytt treklassigt elementarläroverk i Göteborg”. Göteborgs stads fullmäktige anslår medel till lokaler inklusive bostad till rektor.

Läroverket börjar sin verksamhet 1868 med 13 elever under rektor Blomquists ledning i lokaler vid Rosenlund (f.d. Navigationsskolan). Under ett tjugotal år bedrivs under-visning i olika lokaler i Göteborg, bl.a. i Schillerska skolan på Södra vägen och på landeriet Christinelund , nära nuvarande Kristinelundsgatan.

I ett kungligt brev ändrade 1882 Oscar II om skolan till ”ett högre å reallinjen fullständigt läroverk”. Studentexamen avlades första gången höstterminen 1885.

1886 står ett nytt skolhus, de första tre våningarna av nuvarande Schillerska gymnasiet, färdigt på Vasagatan 19. Bottenvåningens fasad är i svartblått tegel från London, övriga våningar i rött tegel från Frankfurt.

Arkitekt är den 24-årige Hans Hedlund, som också bl.a. ritat Saluhallen, ”Tomtehuset” på Vasagatan, Telegrafverket på Kungsgatan och Dicksonska folkbiblioteket på Södra Allégatan. Utsmyckningen av lokalerna utförs  av  R. Callmander, målare, och av CA Söderman, skulptör. Pontus Fürstenberg, känd mecenat i Göteborg, bekostar utsmyckningen.

Den 6 juni 1887 är det officiell invigning av Göteborgs Högre Realläroverk. Här bedrivs nu naturvetenskapligt inriktad utbildning för pojkar. Ca 320 elever får sin undervisning här.

1910 har läroverket 620 elever och byggs till med en våning och två flyglar. Nu installeras elektricitet.

1939 får skolan nytt namn, Vasa Högre Allmänna Läroverk. Både latinlinje och reallinje finns på skolan, som fortfarande är ett pojkläroverk, med 860 elever.

Höstterminen 1964 öppnas skolan för flickor.

1966 omvandlas de högre allmänna statliga läroverken till kommunala gymnasier och Schillerska gymnasiet får sitt nuvarande namn. En stor men varsam renovering genomförs 1995. Ambitionen är att bevara den ursprungliga utformningen enligt direktiven från 1880-talet:  ”Stora ljusa lokaler, högt i tak, gymnastiksal samt en stor aula”.

Ca 960 elever går på skolan, som under det läsår då renoveringsarbetet pågår har hela sin verksamhet förlagd till nuvarande konsthögskolan Valand.

Schillerska gymnasiet har nu två program. Samhällsvetenskapsprogrammet, med två tredjedelar av skolans elever samt Estetiska programmets, vars inriktning Bild och Form då har en tredjedel av skolans elever.

2007 startar ett tredje program, det specialutformade Samhäll/Estet, en utbildning som förenar de två tidigare programmen med ämnen som Kultur-och idéhistoria, Moderna språk, Bild och Foto.   

Med reformen GY11 sker 2011 flera stora förändringar i Schillerskas programutbud. Efter många år återinförs det Humanistiska programmet som ett gymnasieprogram  och blir ett av våra nya program. Det estetiska programmet får två nya inriktningar; Teater och Dans, vilka flyttas hit från Angered.

2015 får Schillerska två nya program och det fullständiga utbudet ser ut som det gör nu idag.