Sjukanmälan


Om du är sjuk ska du meddela skolan om din frånvaro via Vklass och till din mentor.

  • När du är frånvarande ska detta anmälas till Vklass (via vklass.se eller i Vklass-appen) innan första lektionen och via ett mejl/meddelande till din mentor. 
  • Går du hem under dagen meddelar du din mentor eller till expeditionen. 
  • Du måste meddela din frånvaro för varje dag du är borta. Det räcker inte med att anmäla endast första dagen. 
  • Är du sjuk en längre period (över en vecka), kontakta din skolsköterska, kurator eller programsamordnare. Skolan kan komma att begära läkarintyg eller motsvarande som styrker din frånvaro.