Våra program

På Schillerska har vi sex gymnasieprogram med ett antal olika inriktningar eller fördjupningar.

Humanistiska programmet

Schillerska erbjuder två inriktningar på Humanistiska programmet:
Kultur
Språk

Estetiska programmet

På Schillerskas estetiska program erbjuds inriktningarna 
Bild och form
Estetik och media
Teater.
På alla tre inriktningarna kan du välja varianten Samhällsfördjupning.

På Estetiska programmet erbjuds också Bild och form - Spetsutbildning med riksintag som ger dig en gedigen grund för vidare studier på konstskolor och högskolor.

Naturvetenskapsprogrammet 

Schillerska erbjuder tre inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Schillerska erbjuder en inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet.
Beteendevetenskap

Ekonomiprogrammet 

På Ekonomiprogrammet erbjuder Schillerska två inriktningar.
Juridik
Ekonomi

Introduktionsprogrammet 

Schillerska erbjuder Individuellt alternativ.