Bild och form


Inriktningen Bild och formgivning får dig att utveckla din konstnärliga förmåga. Detta program blandar teoretiska avsnitt med praktiska uppgifter och ger dig kunskaper om material och tekniker.

På Bild och Form arbetar du med olika material och tekniker. Du har teckning, målning, skulptur, foto, design och digital bildbehandling och utställningsteknik. Vi besöker museer, gallerier och konstnärer. Vi gör projektarbeten som innebär utbyten med olika konsthögskolor. Våra lärare är erfarna och kunniga. Schillerska har en lång tradition av bild- och formutbildningar med fokus på det konstnärliga förhållningssättet och det konstnärliga hantverket. Bild och form inriktningen kan läsas med två fördjupningar:

Bild och form

I denna inriktning får du fler fördjupningskurser inom bild och form, till exempel  mer av kurserna i fotografisk bild, design, bild och form- specialisering  och kulturhistoria. Genom de individuella valen (200 poäng) har du möjlighet att öka din högskolebehörighet- exempelvis med matematik. 

Bild och form med fördjupning samhäll

Med hjälp av Samhällskunskap 2, Matematik 2b, Naturkunskap 2 och Engelska 7 täcker du in det som krävs för särskild behörighet för ett stort antal utbildningar. Genom att dessutom använda dina 200 poäng individuella val till antingen språk eller matematik 3b får du ännu bredare teoretisk kompetens.

Antagning

Till utbildningen söker du med grundskolebetyg och antagningsprov. Vid antagningen läggs provresultatet samman med dina betyg från grundskolan. Antagningsprovet består av ett antal olika uppgifter, du läser mer om dessa på denna länk: Antagningsprov Bild och form samt BF Spets


Följ Schillerskas esteter på Instagram