Drogpolicy


Utbildningsförvaltningens arbete mot droger.

I broschyren En drogfri skola  informeras elever och vårdnadshavare om utbildningsförvaltningens arbete mot droger. Broschyren laddar du ner på denna länk; Utbildningsförvaltningens arbete mot droger. Den kan laddas ner på sju olika språk.