Språkresor


Schillerska har en lång tradition av språkundervisning och språkresor.

På Schillerska har vi en lång tradition av språkundervisning. Språk och kultur hör nära samman och de står som en ledstjärna för skolan. Att bli kunnig i ett annat språk innebär inte bara att man förstår ett annat språk, man får även en förståelse för ett annat land och insyn i en annan kultur.

Vi erbjuder därför våra språkstuderande elever i franska, spanska och tyska att följa med på en veckas språkresa till Frankrike, Spanien eller Tyskland.  Resorna ger våra elever en unik möjlighet att träna sitt språk samt lära känna landets kultur och levnadsförhållande. 

Förutom att följa skolundervisningen i något av de nämnda länderna gör vi utflykter och besöker sevärdheter. Den stora behållningen är dock att leva landets vardagsliv och bli duktig på sitt språk. Eleverna bor alltid i en familj med en jämnårig som de följer i hens dagliga liv. Resorna bygger på utbyte mellan länderna och det betyder att de kommer och besöker oss vid ett senare tillfälle

Schillerska är en gammal skola med gamla traditioner och det innebär att vi även har gamla stipendiepengar som donerats för att främja skolans språkundervisning. Våra språkutbyten finansieras därför i stort sett av skolan.

På Instagram kan du se bilder från Schillerskas språkresor.

Har du inte appen och saknar ett konto så finns Instagram även på webben på denna adress; https://www.instagram.com/schillerskasprakresor/