Elever lyssnar när deras teaterlärare ger instruktioner under lektion.

Teater

Teater är inriktningen där du får öva på att kommunicera, prata och agera inför folk. Du får en praktisk och kreativ utbildning med teoretisk grund.

Teater- förbereder dig för framtiden

Teaterinriktningen på Schillerska passar dig som är nybörjare och dig som har erfarenhet. Du möter våra välutbildade lärare med lång erfarenhet av teater. Inriktningens olika kurser ger dig bred kunskap om teaterns olika uttrycksformer inom skådespeleri, mask, scenografi, ljud och ljus. Du får öva på att kommunicera, prata och agera inför folk och att använda kroppen som redskap. Du lär dig arbeta med texter och att få feedback på ditt teaterarbete. Många tidigare elever har tagit sig vidare till film-, teater eller tv- produktioner samt varit väl förberedda inför eftergymnasiala teaterutbildningar. Teaterinriktningen förbereder dig för studier på konstnärliga högskolor eller andra studier på universitetsnivå.

Teaterinriktningen har två olika fördjupningar

Teater- teater

Här får du fler fördjupningskurser inom teater, till exempel  Sceniskt karaktärsarbete, dramatik och dramaturgi, Scenografi, mask och kostym. Genom de individuella valen (200 poäng) har du möjlighet att öka din högskolebehörighet- exempelvis med matematik.

Teater- med  fördjupning samhäll

Med hjälp av Samhällskunskap 2, Matematik 2b, Naturkunskap 2 och Engelska 7 täcker du in det som krävs för särskild behörighet för ett stort antal utbildningar. Genom att dessutom använda dina 200 poäng individuella val till antingen språk eller matematik 3b får du ännu bredare teoretisk kompetens. Vi planerar för att alla som väljer samhällsfördjupningen också ska få möjlighet att få delta i slutproduktionen på Teater. Då väljer man Sceniskt karaktärsarbete 100 poäng som individuellt val i åk3.

Projekt   

Varje läsår avslutas med ett teaterprojekt som framförs inför publik. Sista läsåret är slutproduktionen i fokus och omfattar allt du lärt dig. Här kommer ni i klassen nära varandra.

Antagning   

Du som har sökt till Schillerska gymnasiet kallas till ett färdighetsprov för att du ska få lära känna skolan och att vi ska kunna se dina färdigheter och ditt engagemang för teater. Läs mer om provet på denna länk; Information om färdighetsprov