Service

Kontaktuppgifter till servicechef, vaktmästare och lokalvård.

 Jonas Lundmark
 Områdesservicechef
 Mobil: 0703-01 63 85
 E-post: jonas.lundmark@educ.goteborg.se
 
 
Maria Hjelte
 Servicechef/Samordnare administration
 Mobil: 0707-85 44 92
 E-post: maria.hjelte@educ.goteborg.se
 
 Mikael Axelsson

 Vaktmästare
 Mobil: 0790-99 02 51
 E-post: mikael.axelsson@educ.goteborg.se
 
 Nazif Seferovic
 
Vaktmästare
 Telefon: 031-367 08 50
 Mobil: 0728-56 55 90
 E-post: nazif.seferovic@educ.goteborg.se
 
 Violeta Dimitrova
 
Lokalvårdare
 Mobil: 0736-89 10 75
 
E-post: violeta.dimitrova@educ.goteborg.se
 
 Fatmah Mohamad

 Lokalvårdare
 Mobil: 0707-85 44 63
 
E-post: fatma.saied.mohamed@educ.goteborg.se
 
 Ann-Marie Åberg

 Lokalvårdare
 Mobil: 0725-76 13 78
 
E-post: ann-marie.aberg@educ.goteborg.se
 
 Nafiso Mohamed Hassan

 Lokalvårdare
 Mobil: 0736-66 21 31
 E-post: nafiso.mohamed@educ.goteborg.se
 
 Uppdaterad 220405