Dansande glada elever efter utspringet på Studenten.

Om skolan


Välkommen till Schillerska, en trygg och nyfiken skola som bär kunskap och kultur in i framtiden. Hos oss får du vara den du vill.

Utbildning med dig i centrum

Hos oss får du en inspirerande skolmiljö och en god utbildning som förbereder dig för livet och för vidare studier på högskolan. Våra lärare är engagerade och inspirerande. De arbetar alla för att du ska lyckas. Schillerskas centrala läge i Vasastan ger stora möjligheter till spännande utbyten med andra gymnasieskolor, högskolor och med näringslivet. Skolan är känd för sitt samhälls- och kulturengagemang. Elevkåren är mycket aktiv och det finns föreningar på skolan att engagera sig i.

Vår vision och verksamhetsidé

Schillerska – en modern skola i historisk miljö. Det självklara valet för dig som brinner för kultur, språk och omvärld.

På Schillerska är engagemang, nytänkande och bildning centralt i skolans arbete. Nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Schillerskas elever är väl förberedda för högre studier, både nationellt och internationellt. De har respekt för andra och ser värdet av olikhet. De är aktiva och delaktiga i samhället och världen genom olika uttryck.

Vad vi erbjuder

Här kan du läsa följande program

Fördjupade språkstudier och stort utbud av kurser

På Schillerska finns det ett stort utbud språkkurser; tyska, franska, spanska, kinesiska, italienska och japanska. Skolan har utbyten med länder som Tyskland, Frankrike och Spanien. Du kan fördjupa dig upp till steg 7 inom Franska och Tyska sektionen.

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor om vidare studier kan du söka upp en av våra SYV från Vägledningscentrum. Du kan träffa dem efter överenskommelse för enskilda samtal eller i grupp. Vägledarna informerar även i klasserna inför t ex studier efter gymnasiet.

Studiehjälp i Studion

Du som behöver särskilt stöd kan få hjälp av våra specialpedagoger. För dig med särskilda behov har vi utöver lärare och specialpedagog också ett flertal tekniska hjälpmedel.

Till Studion kan du komma och få hjälp med dina läxor. Du kan även få hjälp att komma igång med en uppgift, läsa på inför ett prov, få tips om studieteknik eller strukturera dina studier om allt kör ihop sig. Studion samarbetar med specialpedagogerna och lärarna vid behov.

Biblioteket

Vi har eget bibliotek med en heltidsanställd bibliotekarie och en biblioteksassistent. Läs mer på Bibliotekets egna sida.

Elevhälsa

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid din hälsa och vi har både skolsköterska, kurator och specialpedagog. Vi arbetar för att du ska ha en trygg och stimulerande gymnasietid.