Vårt bibliotek på läktaren i vår fina aula. I bakgrunden syns läshörnan med tidskriftssamling.

Biblioteket


I biblioteket arbetar du enskilt eller i grupp och söker information i uppslagsverk, böcker och i databaser på Internet.

Vad vore en skola utan ett bibliotek? Bibliotek har sedan århundraden varit symbolen för kunskap och bildning. Schillerska gymnasiet har den troligtvis vackraste biblioteksbyggnaden i Sverige. I en underbar miljö på vår aulas övre del, under originalmålningarna från 1886 kan du sitta och läsa och arbeta enskilt eller plugga med kompisar.

Vi har en heltidsanställd bibliotekarie och en biblioteksassistent som undervisar i källkritik och informationssökning och på andra sätt hjälper och stöttar dig i dina studier. Vi arbetar läsfrämjande med olika aktiviteter som exempelvis utställningar och bokcirklar.

Biblioteket har en rejäl boksamling, men också tillgång till ett brett utbud av tidskrifter och bra databaser.

Tillgängliga databaser på skolan är;

Alex online, författarlexikon.

Global Issues in Context, en resurs för omvärldsbevakning.

Nationalencyklopedin, vårt mest aktuella och utförliga uppslagsverk.

Retriever, Nordens största digitala nyhetsarkiv med artiklar från över 350 svenska tryckta tidningar och tidskrifter.

Science in Context, en resurs som ger aktuell information om naturvetenskapliga ämnen.

Landguiden, uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer.


Besök Schillerskas bokkatalog och se vårt utbud.

Följ oss på Instagram.


Biblioteket har också en egen site för skolans elever och personal. Där finns bland annat länkar till databaser. Siten nås  via Schillerskas länksamling i Chromes bokmärkesfält på skolans datorer.