Elev är koncentrerad på sitt arbete.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle är för dig som är intresserad av miljöfrågor, samhällsstrukturer, lagstiftning och demokratiska frågor.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle har en tvärvetenskaplig karaktär för dig som är intresserad av till exempel miljöfrågor, samhällsstrukturer, lagstiftning och demokratiska frågor. Inriktningen ger dig förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet till högskoleutbildning inom till exempel arkitektur, naturresurser, undervisningsämnen i naturkunskap och teknik på grundskolan. Du kan fördjupa dig genom Schillerskas stora utbud av kurser i Individuella val.

Inriktningskurserna är Geografi 1 och Samhällskunskap 2, samt Biologi 2.