Naturvetenskap

På inriktningen naturvetenskap vill vi stimulera din nyfikenhet, kreativitet och din förmåga till analytiskt tänkande och lägga grunden för fortsatta studier.

Naturvetenskapligt tänkande

På Naturvetenskapsprogrammet får du grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och matematik. Våra lärare är engagerade och vill inspirera alla till ett vetenskapligt tänkande inom samhällsfrågor och inom frågor om miljö och hållbar utveckling. Vi har läromiljöer som sedan 100 år har använts till undervisning i naturvetenskap. På Schillerska har vi ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola där du kan läsa fysik 3. Du får även ta del av skolans atmosfär av kultur, kreativitet och samhällsengagemang. Inom det individuella valet kan du välja att inrikta dig mot till exempel filosofi och psykologi, litteratur och skrivande eller bild och form. Du kan också välja att läsa mer språk.

Full behörighet

På Schillerska kan du läsa ett naturvetenskapsprogram som ger dig full behörighet med max meritpoäng till naturvetenskapliga utbildningar på universitet och högskola. I naturvetenskap lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och matematik. Samtidigt färgas utbildningen av skolans atmosfär av kultur och språk.