Inriktning Naturvetenskap - Bild och form - Särskild variant

För dig som vill kombinera naturvetenskapliga ämnen och matematik med bild och form.

Undervisningen fokuserar på att du ska förstå sammanhang inom naturvetenskapliga ämnen, samtidigt som du utvecklar dina estetiska förmågor och din kreativitet. Här får du den breda behörigheten som det Naturvetenskapliga programmet ger och möjlighet att kombinera vetenskap och konst. De estetiska kurserna kompletterar de naturvetenskapliga genom att utveckla hantverkskunnandet och digitala färdigheter.

En bra grund till högre studier

Grunden i programmet är naturvetenskaplig och du behåller programfördjupningarna Matematik 4 och Fysik 2 som krävs för flera utbildningar inom teknik och naturvetenskap på högskola och universitet. Genom kurserna Bild och form1b, Form, Bild och valbara kurser som Arkitektur, Digitalt skapande 1, Design1, och Animation får du fördjupade kunskaper inom det estetiska området.

Antagning

Vid ansökan till Naturvetenskap-Bild och form-Särskild variant kompletteras dina betyg från grundskolan med ett antagningsprov i Bild och form. Syftet med antagningsprovet är att bedöma dina förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen. Antagningsprovet lämnas in digitalt. Högst 16 elever antas. 

Du läser mer om antagningsprovet på denna länk; Antagningsprov Natur- Bild och form Särskild variant