Glad kille med gitarr.

Naturvetenskaps-programmet

Naturvetenskapsprogrammet har på Schillerska två inriktningar, Naturvetenskap och Samhälle.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik.

Schillerska erbjuder två inriktning för Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle.