Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet har på Schillerska en Språkintroduktion och ett Individuellt alternativ.

Språkintroduktion, fortsättning är för dig som har kommit lite längre i din språkutveckling, här får du också möjlighet att läsa kurser inom olika ämnesområden. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till andra introduktionsprogram. Efter att du blivit behörig i grundskoleämnena, är du välkommen att söka till gymnasieskolans olika program.

Individuellt alternativ utformas efter dina förutsättningar under 1-3 år och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen och motivationsinsatser. Förutom grundläggande kunskaper i svenska finns det inga inträdeskrav. Du får stöd av engagerade lärare och kan läsa in behörighet till ett nationellt program.