Förväntansfull elev.

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet har på Schillerska två olika inriktningar, Kultur och Språk.

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha fått kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i humaniora, där du studerar människan i samtiden och historien. Detta utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare.

Schillerska erbjuder två inriktningar för Humanistiska programmet. Kultur och Språk.