SYV

Kontaktuppgifter till Studie- och yrkesvägledarna.

Mia Theliander
Mobil: 0739-10 25 62
E-post: mia.theliander@educ.goteborg.se
Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Individuellt alternativ

Evelyn Orest
Mobil: 031-367 30 66
E-post: evelyn.orest@educ.goteborg.se
Humanistiska programmet, Estetiska programmet och Språkintroduktion

Studie- och yrkesvägledarna har sitt arbetsrum på våning 1 och träffas efter överenskommelse för enskilda samtal eller i grupp. Vägledarna informerar även i klasserna inför t ex studier efter gymnasiet.

Alla elever är välkomna för att samtala om sina studier och sin framtid. Det är viktigt i studie- och yrkesvalet att få testa idéer och tankar med någon som har kunskap om yrken, arbetsmarknad och utbildning.

Utöver den vägledning som finns tillgänglig på skolan är du även välkommen att besöka Vägledningscentrums Drop in på Skånegatan 20.