Biblioteket

I biblioteket arbetar du enskilt eller i grupp och söker information i uppslagsverk, böcker och i databaser på Internet.

Vad vore en skola utan ett bibliotek? Bibliotek har sedan århundraden varit symbolen för kunskap och bildning. Schillerska gymnasiet har den troligtvis vackraste biblioteksbyggnaden i Sverige. I en underbar miljö på vår aulas övre del, under originalmålningarna från 1886 kan du sitta och läsa och arbeta enskilt eller plugga med kompisar.

Vi har två heltidsanställda bibliotekarier och en biblioteksassistent som undervisar i källkritik och informationssökning och på andra sätt hjälper och stöttar dig i dina studier. Vi arbetar läsfrämjande med olika aktiviteter som exempelvis utställningar och bokcirklar.

Biblioteket har en rejäl boksamling, men också tillgång till ett brett utbud av bra databaser och tidskrifter.

Tillgängliga databaser på skolan är;

Alex online, författarlexikon.

Global Issues in Context, en resurs för omvärldsbevakning.

Landguiden, om länders befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi m.m.

Nationalencyklopedin, vårt mest aktuella och utförliga uppslagsverk.

Retriever, Nordens största digitala nyhetsarkiv med artiklar från över 350 svenska tryckta tidningar och tidskrifter.


Besök gärna Schillerskas bokkatalog.

Följ oss på Instagram.

Om du är elev på Schillerska kan du besöka (kräver inloggning) SCG Biblioteket på Hjärntorget.