Språkintroduktion - IMS

IMS (Språkintroduktion) fortsättning är för dig som läst något eller några år på grundskolan eller något annat introduktionsprogram.

Du får möjlighet att meritera dig för högskoleförberedande program eller yrkesprogram inom gymnasieskolan. Det finns också möjlighet för dig att bättra på din svenska, så att du kan söka till andra introduktionsprogram (exempelvis Programinriktat val och Yrkesintroduktion).


Du får tillgång till engagerade lärare med lång erfarenhet och ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare. Du får förmånen att gå på en skola med trevlig miljö i centrala Göteborg.


Beroende på dina svenskkunskaper och dina tidigare betyg sätter vi ihop individuella scheman, men du går i en ”basklass” där du läser svenska.

Kontaktuppgifter

Jenny Öhman, rektor

 E-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se

IMS på Hvitfeldtska