Bilden föreställer Carl Larssons tavla Sommarvind.

Gamla Hvitfeldtare


För mer information om kamratföreningen Gamla Hvitfeldtare, besök deras hemsida