Service


Kontaktuppgifter till servicechef, vaktmästeri och lokalvård.

Ledning, service

Servicechef

Lotta Hernström 

Telefon: 0736-662 316

​E-post: lotta.hernstrom@educ.goteborg.se

Områdesservicechef

Jonas Lundmark

Telefon: 0703-016 385

E-post: jonas.lundmark@educ.goteborg.se

 

Vaktmästeri, Norra byggnaden

Mikael Andersson, vaktmästare

Telefon: 0702-147 845

E-post: mikael.andersson@educ.goteborg.se

 

Patrik Gustafsson, vaktmästare

Telefon: 0721-454 717

E-post: patrik.gustafsson@educ.goteborg.se

 

Vaktmästeri, Södra byggnaden

Christer Rosenqvist, vaktmästare

Telefon: 0739-071 979

E-post: christer.rosenqvist@educ.goteborg.se

 

Lokalvård

Felicia Sand, samordnare

Telefon: 0702-676 847

Nizar Sdek, samordnare

Telefon: 0704-127 487