Elevkåren

Vill du vara mer delaktig i vad som händer på skolan? Gå med i Elevkåren och påverka.

”Elevkåren finns på skolan för att ge medlemmarna en mer givande och underhållande skolgång”

http://www.hvitkar.org/

Vill du kontakta någon i styrelsen så ring eller kom till kårrummet som ligger i norra byggnaden/gaveln på gymnastikflygeln där du kan få ytterligare information.

Du kan även kontakta oss via mail: hvitfeldtskaelevkar@gmail.com

Eller genom våra sociala medier. Vi är främst aktiva på Instagram!
Instagram: hvitkar
Facebook: Hvitfeldtska Elevkår

Sök till oss