Bilden föreställer elever på utflykt till Varberg. Fotograf: Bengt Sondén

Individuellt alternativ - IMA

IMA på Hvitfeldtska är ett individuellt program för dig med behov av extra särskilt stöd.

Vad vi erbjuder på IMA, ESA

Studierna på IMA HVG läggs upp utifrån dina mål och kan planeras för tre år om du har behov av det. Vi erbjuder grundskole- och gymnasiekurser inom svenska, engelska, matte och samhällskunskap. Utöver det erbjuder vi motivationshöjande aktiviteter och/ eller gymnasiekurser inom bild, musik, skapande, foto, informationsteknik, service, historia, idrott och UF (ung företagsamhet). Utbudet av motivationshöjande aktiviteter och gymnasiekurser kan variera mellan åren eftersom det bygger på elevernas individuella studieplaner.

På IMA Hvitfeldtska läser du dina ämnen i grupper om 16 elever där det är två vuxna som hjälper alla att jobba med sina mål. Vi har inte någon individuell undervisning utan arbetar utifrån enskilda behov i grupp under skoldagarna. Du erbjuds en vecka med 23 timmars studier och vi arbetar för att göra skolmiljön trygg och förutsägbar. Du tillhör en klass med 16 elever och kommer ha en mentor som möter dig för samtal och uppföljning.

Vi har stöd av ett elevhälsoteam med kurator och skolsköterska. På vårt program jobbar en speciallärare och en specialpedagog tillsammans med de övriga lärarna.


Kom på studiebesök!

Det finns två perioder under våren 2024 där du kan besöka oss, för att se studielokaler och träffa personal. 

  • Informationsmöte: torsdag 29 februari kl 15:00
  • Studiebesöksvecka för elever: vecka 10
  • Informationsmöte torsdag 18 april kl 15:00
  • Studiebesöksvecka för elever: vecka 17

Vi håller till i Södra byggnaden, se karta över skolområdet. Adress: Viktor Rydbergsgatan 9.


Kontakt

Maria Häger, speciallärare (föräldraledig till och med december 2024)

E-post: maria.hager@educ.goteborg.se


Åsa Persson, specialpedagog

E-post: asa.2.persson@educ.goteborg.se


Lena Vinterskog, specialpedagog

E-post: lena.vinterskog@educ.goteborg.se

Lena jobbar endast ons-torsdagar.


Åse Andrén Gustafsson, rektor

E-post: ase.gustafsson@educ.goteborg.se


Besöksadress:
Hvitfeldtska gymnasiet, Södra byggnaden, 1 trappa ned
Viktor Rydbergsgatan 9
411 33 Göteborg