Fransk och tysk språksektion


Om du vill lära dig riktigt mycket franska eller tyska kan du välja att läsa på fransk eller tysk språksektion. Då läser du ett vanligt gymnasieprogram på svenska men med extra kurser i franska eller tyska.

Språksektionerna är för dig som, förutom att läsa ett nationellt program, vill uppnå funktionell tvåspråkighet i franska respektive tyska. Målet är att du ska uppnå nivå B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk. Undervisningen leds av lärare som har franska respektive tyska som modersmål. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska respektive tyska. Under åren kommer du att få dörren öppnad till den franskspråkiga, resp. tyskspråkiga världen och få lära dig om litteratur, kultur, historia och samhällsfrågor. Du väljer språksektion under årskurs 1 på gymnasiet och läser steg 4 till 7 under årskurs två och tre.

Franska sektionen

På franska sektionen läser du franska upp till steg 7. Du kommer att ha minst en lärare med franska som modersmål för att utveckla hörförståelsen, uttalet och skrivfärdigheterna. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska. Franska sektionen brukar göra två resor till Frankrike. Andra året brukar resan gå till Strasbourg i nordöstra Frankrike. Där bor du under en dryg vecka i en fransk familj och senare under läsåret tar du emot den franska eleven hemma hos dig under en vecka. I årskurs två eller tre kommer utbytesresan gå till Lyon, en av de äldsta städerna i Frankrike, och även under detta läsår tar du emot en fransk elev hemma hos dig under en vecka. I trean läser en del elever högskolepoäng i franska och erbjuds möjlighet att avlägga ett franskt språkdiplom, DELF eller DALF, motsvarande nivå B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för främmande språk. Diplomet ger dig den språkliga kvalifikationen till att läsa vidare i Frankrike. Det är också en bra merit på arbetsmarknaden.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i franska steg 3 från årskurs 1 på gymnasiet.

Ansvarig för franska sektionen: Nicolas Jonchere nicolas.jonchere@educ.goteborg.se

Tyska sektionen

På tyska sektionen läser du ett nationellt program med tysk fördjupning. Målet är att du ska kunna använda tyska i vardagssammanhang och vid studier och arbete i tysktalande länder. På sektionen läser du tyska upp till steg 7. Du kommer att ha minst en lärare med tyska som modersmål för att utveckla hörförståelsen, uttalet och skrivfärdigheterna. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på tyska. Tyska sektionen brukar göra en till två resor till Tyskland. Oftast bor du då i en tysk familj under vistelsen och träffar andra tyskspråkiga och under läsåret tar du emot en tysk elev hemma hos dig under en vecka I trean finns möjlighet att läsa 15 högskolepoäng i tyska och att ta ett KMK-Diplom, motsvarande B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för främmande språk, som ger den språkliga kvalifikationen för studier vid tyska universitet. Vi tycker att det är viktigt att inte enbart fokusera på grammatik utan också mycket på kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Därför är sektionsundervisningen uppdelad i två delar, en diskussionsdel där vi tar upp olika teman ur ämnesområden som samhällskunskap, geografi, historia och religion och en mer praktisk del med bl.a. grammatik, realia och skriftlig kommunikation. På detta sätt varvar vi det grammatiska och praktiska kunnandet med språklig ledighet.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i tyska steg 3 från gymnasiet.

Ansvarig för tyska sektionen: Simon Hoeflich simon.hoeflich@educ.goteborg.se

Ett kort video om Tyska Och Franska Sektionen