Fransk och tysk språksektion

Om du vill lära dig riktigt mycket franska eller tyska kan du välja att läsa på fransk eller tysk språksektion. Då läser du ett vanligt gymnasieprogram på svenska men med extra kurser i franska eller tyska.

Språksektionerna är för dig som, förutom att läsa ett nationellt program, vill uppnå funktionell tvåspråkighet i franska eller tyska. Målet är att du ska uppnå nivå B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk. Undervisningen leds av lärare som har franska respektive tyska som modersmål. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska respektive tyska. Under åren kommer du att få dörren öppnad till den franskspråkiga respektive tyskspråkiga världen och få lära dig om litteratur, kultur, historia och samhällsfrågor.

Båda sektionerna samarbetar i gemensamma projekt. Ett exempel är utbytesresan under första året som tyska och franska sektionen gör gemensamt. Medan tyska sektionen bor i Lahr på den tyska sidan av gränsen, bor den franska sektionen i Strasbourg. Under resans gång studerar vi gemensam europeisk historia, samarbete och försoning bland annat genom besök på EU-parlamentet, i koncentrationslägret Natzweiler-Struthof och på andra platser.

Franska sektionen

På Hvitfeldtska gymnasiets franska sektion kommer du att lära dig prata franska lika bra som engelska samtidigt som du läser en av Hvitfeldtskas vanliga program. Du läser alltså inte skolämnena på franska utan du läser mer franska. När du går ut gymnasiet kommer du att kunna läsa romaner skrivna på franska, följa med i franska nyhetsprogram samt kunna konversera på franska. På franska sektionen läser du franska upp till steg 7. Du kommer att ha både svenska och lärare med franska som modersmål för att utveckla hörförståelsen, uttalet och skrivfärdigheterna. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska.

Franska sektionen gör två resor till Frankrike. Första året går resan till Strasbourg i nordöstra Frankrike. Där bor
du under en dryg vecka i en fransk familj och senare under läsåret tar du emot den franska eleven hemma hos
dig under en vecka. I årskurs två kommer utbytesresan gå till Lyon, en av de äldsta städerna i Frankrike, och
även under detta läsår tar du emot en fransk elev hemma hos dig under en vecka.

Undervisning:

Lektionerna i franska består av mycket självständigt och individuellt arbete. Vi arbetar mycket både muntligt och skriftligt. Vi tycker att det är viktigt att inte enbart fokusera på grammatik utan också mycket på kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Därför är sektionsundervisningen uppdelad i två delar, en diskussionsdel där vi tar upp olika teman ur ämnesområden som samhällskunskap, geografi, historia och religion och en mer praktisk del med bland annat grammatik, realia och skriftlig kommunikation. På detta sätt varvar man det grammatiska och praktiska kunnandet med språklig ledighet och moderna fraser. I undervisningen använder vi oss bland annat av rollspel, teater och sång för att finslipa uttal och öka den kommunikativa förmågan.

I årskurs 3 har franska sektionen en lektion i veckan i Göteborgs universitets lokaler på Humanisten. Franska ”steg 7” som man kan läsa i årskurs 3 motsvarar en del av A-kursen i franska på universitetet.

Förkunskapskrav:

Godkända betyg i franska från grundskolan. Du ska ha läst franska i 3 år på grundskolan.


Tyska sektionen

På tyska sektionen läser du en av Hvitfeldtskas vanliga program med tysk fördjupning. Målet är att du skall kunna använda tyska i vardagssammanhang och vid studier och arbete i tysktalande länder. Du läser samma naturvetenskapsprogram som övriga naturvetare men fler kurser i tyska. Du läser alltså inte ämnena på tyska utan du läser mer tyska. 

På tyska sektionen kan du läsa tyska upp till steg 7. Du väljer sektionen först när du gör dina val till tvåan. I tvåan läser du steg 4 och steg 5 samtidigt. I tvåan görs ett diplomprov motsvarande upp till B1 inom den europeiska referensramen för språk, vilket ger dig ett internationellt användbart bevis på att du kan tyska.

I trean läser du steg 6 och steg 7 och inom steg 7 kommer du dessutom att ta 15 högskolepoäng i tyska vid Göteborgs universitet då en del av undervisningen är förlagd dit. I trean görs också ett diplomprov motsvarande upp till C1 inom den europeiska referensramen för språk, vilket ger tillträde till studier vid tyska universitet.


Undervisning:

Lektionerna i tyska bedrivs huvudsakligen på tyska och vi jobbar mycket med autentiskt material. Grammatik varvas med läsning och diskussioner kring olika teman och vi läser flera skönlitterära böcker på tyska. Kommunikationen, såväl den muntliga som den skriftliga, har ett stort fokus och grammatiskt kunnande varvas med språklig ledighet och moderna fraser.

Förkunskapskrav:

Godkända betyg i tyska från grundskolan. Du ska ha läst tyska i minst 3 år på grundskolan. På gymnasiet ska du läsa steg 3 i ettan om du vill söka till tyska sektionen inför tvåan.Kontakt

Simon Hoeflich, ansvarig för tyska sektionen
e-post: simon.hoeflich@educ.goteborg.se
Telefon: 0725-33 90 65

 • Fråga: Undervisas alla ämnen på franska respektive tyska?

  Svar: Nej, man har fler fransk- resp. tysklektioner per vecka, men resten av undervisning görs på svenska. Enstaka och enklare moment kan undervisas på respektive målspråk.

 • Fråga: Vilka steg läser man i sektionen?

  Svar: 

  Årskurs 1: Steg 3
  Årskurs 2: Steg 4 och 5
  Årskurs 3: Steg 6 och 7

 • Fråga: Vilka resor görs?

  Svar: I årskurs 1 åker båda sektionerna gemensamt på en utbytesresa till Strasbourg/ Lahr, Schwarzwald. I årskurs 2 åker den franska sektionen på en utbytesresa till Lyon. I årskurs 3 åker den tyska sektionen på en (utbytes)resa till Potsdam/Berlin.

 • Fråga: Varför görs dessa resor och varför bor man i familjer?

  Svar: Man får en unik inblick i det vardagliga och kulturella livet, samt en inblick i skolvardagen i resp. landet. Att leva i gästfamiljer ger ett värdefullt språkbad, som hjälper språkutvecklingen och den interkulturella förståelsen. 

 • Fråga: Vad skiljer sektionsundervisning från reguljär språkundervisning?

  Svar: Från och med år 2 läser man språket i snabbare takt och har ett högre antal lektionstimmar per vecka. Det ger möjlighet till en fördjupning inte bara i språket, men också en djupare förståelse av respektive land samt aktuella frågor i samhället, litteratur och historia.

 • Fråga: Språkdiplom - varför?

  Svar: Språkdiplom kommer att ge möjligheten att läsa på universitet i franskspråkiga, resp. tyskspråkiga länder. Det är också en utmärkt merit inför arbetslivet. Frankrike och Tyskland är stora handelspartners för Sverige.

 • Fråga: Vad krävs det för att börja sektionen?

  Svar: Utöver godkänt betyg från grundskolan krävs det bara att man tycker att språk är roligt.