Skolledning


Här är kontaktuppgifter till vår skolledning.

Verksamhetschef

Vakant                                        

Frågor hänvisas till rektor för respektive program.


Rektorer                        

Ekonomiprogrammet

Jan Andersson

Telefon: 031-367 06 10 | 0722-188 550

E-post: jan.andersson@educ.goteborg.se       


Estetiska programmet - musik, Individuellt alternativ (IMA)

Åse Andrén Gustafsson 

Telefon: 031-367 06 06 | 0730-211 068

E-post: ase.gustafsson@educ.goteborg.se


Försäljnings- och serviceprogrammet, Språkintroduktion (IMS)

Jenny Öhman

Telefon: 0722-420 095

E-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se

                                      
International Baccalaureate (IB)

Krista Baker                                

Telefon: 0767-222 199

E-post: krista.baker@educ.goteborg.se

                                                     
Naturvetenskapsprogrammet

Astrid Kling   

Telefon: 031-367 06 07

E-post: astrid.kling@educ.goteborg.se


Samhällsvetenskapsprogrammet

Lasse Keybets

Telefon: 0703-863 658

E-post: lasse.keybets@educ.goteborg.se