Göteborgs Köpmannaförbund


Göteborgs Köpmannaförbund organiserar handelsföretagen i Göteborgsregionen, huvuduppgift är att verka för de bästa förutsättningarna för att driva handelsföretag i regionen. Göteborgs Köpmannaförbund har i många år varit djupt engagerat i och varit med om att utveckla Affärsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet. Under året har Köpmannaförbundets traineestipendium delats ut för elfte gången. Stipendiet går till en examinerad elev från Affärsprogrammet för att finansiera en praktik på sex månader vid Svenska Handelskammaren i London. I år utsågs Nellie Kullenberg till innehavare av stipendiet 2020. Stipendiet är på 100 000 kr.