Bilden föreställer del av Hvitfeldtskas norra byggnad. Foto: Niklas Olausson

Vår vision


Hvitfeldtska gymnasiet - tradition och förnyelse sedan 1647. En kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd, som erbjuder gymnasieutbildning i hög internationell klass.

Vår vision innebär:

Tradition och förnyelse

 • Vi använder ny teknik i lärandet och har lärarledd undervisning av hög kvalitet.
 • Vi har Göteborgs mest aktiva elevkår.
 • Vi har ett gott samarbete med Kamratföreningen Gamla Hvitfeldtare.

En kunskapsinriktad och internationell skola

 • Vi tar del av aktuell forskning och framtida utbildningsbehov genom ett väl utvecklat samarbete med Chalmers, Göteborgs Universitet, branschorganisationer och yrkesliv.
 • Vi har International Baccalaureate Diploma Programme med undervisning på engelska.
 • Vi har fransk och tysk sektion.
 • Vi har Göteborgs största utbud av stipendier för studier och resor i andra länder.
 • Vi erbjuder internationell praktik på Ekonomi och Handels- och Administrationsprogrammet.
 • Vi erbjuder internationell profil på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Spets och bredd

 • Vi har Göteborgs mest välutbildade lärarkår.
 • Vi är en av Skolverket auktoriserad spetsskola inom musik och matematik.
 • Vi har Göteborgs största utbud av språkutbildningar.
 • Vi har Göteborgs största utbud av individuella val.
 • Vi har högre resultat än världsgenomsnittet på International Baccalaureate.
 • Vi ger möjlighet till studier i kombination med schemalagd träning på hög nivå i badminton.
 • Vi har en trygg och stimulerande arbetsmiljö för både elever och personal.