Hur de individuella valen fungerar


Alla elever på nationellt program ska välja kurser som individuellt val. Vanligtvis görs detta både till årskurs 2 och 3. Hur mycket och vad man kan välja har att göra med vilket program man går. Vad som gäller för dig och ditt program kommer du att få veta mer exakt i materialet till valblanketten. Ett riktmärke är dock 100 p till årskurs 2 och 100 p till årskurs 3. De individuella valen görs på ett en digital blankett som du snart får i din Google-mail. Fyll i blanketten senast 3 februari.

Hur platser fördelas

Förtur till platser ges till de åk 3 elever som inte har 2500 och behöver kursen för att få gymnasieexamen. Har du redan 2500 p kan du inte räkna med att läsa mer. För att en kurs ska starta måste dessutom tillräckligt många elever välja kursen. Hur många detta är, är beroende av vilken typ av kurs det är. Det kan också bli så att du behöver läsa din kurs på en annan skola (Schillerska) för att få plats.

Moderna språk

Elever på samhällsvetenskapsprogrammet väljer 100 p moderna språk även i årskurs 2 eftersom det är obligatoriskt på programmet. Elever på andra program kan göra det om de vill och då som ett I-val.

Moderna språk och modersmål

Du kan även läsa ditt modersmål som modernt språk, vilket kan vara ett bra alternativ eftersom man från steg 3 kan få meritpoäng. Kontakta din SYV för att få mer information om meritpoäng, moderna språk och modersmål.