Lärare


Följande stiftelser har stipendier som du som lärare kan vara behörig att söka.

Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond vid Hvitfeldtska gymnasiet

Som resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper. Återrapportering av beviljat resa från och med år 2022 ska ske genom digitala ansökningssystem. Alla tidigare beviljat resor kan återrapporteras genom den blankett som finns längst ner.


Bertil Settergren stipendiefond vid Hvitfeldtska gymnasiet

Som resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning.


Felix Neuberghs fond

Stipendium kan sökas för lärare på Hvitfeldtska gymnasiet som vill bedriva vetenskaplig forskning i engelskt samhällsskick eller andra Sverige – England berörande förhållanden. 

Ansökan ska ha inkommit till senast den 15 maj respektive år till:

Stiftelsen Félix Neuberghs resestipendiefond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
40504 Göteborg


Frågor? 

Vid frågor, kontakta Fahim Rahman, stipendiesekreterare.

E-post: fahim.rahman@educ.goteborg.se