Bilden visar elever som tränar på skyltning. Foto: Bo Giss, Oct 2021

Försäljnings- och serviceprogrammet


Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att arbeta inom handelsbranschen med försäljning, marknadsföring, ledarskap och service. Programmet ger dig en god grund för olika yrken och vidareutbildningar. Du får grundläggande behörighet till högskolan.

Programmets syfte

Försäljnings- och serviceprogrammet ger en bred teoretisk och praktisk grundutbildning för arbete inom handelsbranschen. Programmet ger även en god grund för vidare studier t.ex. vid yrkeshögskola.

Programmets innehåll

Programmets kärna är försäljning, service och de kunskaper som man behöver för arbete inom handeln. Kunskaper i entreprenörskap, marknadsföring, hållbarhet inom handeln, kommunikation, digital handel, och affärsutveckling är viktiga inslag i utbildningen. Under år 3 arbetar elever med egna företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) vilket ger eleverna värdefull kunskap om företagande. Gymnasiearbetet utförs i anslutning till ditt UF-företag.

År 3 väljer du fördjupningskurser för någon av våra två utgångar: Sälj och affärsutveckling eller Inköp och digital handel. Genom fördjupningskurserna får du möjlighet att ytterligare profilera din utbildning mot yrken inom handeln. Läs mer om utgångarna nedan.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Försäljnings- och serviceprogrammet erbjuder en ovärderlig chans att få praktisk erfarenhet av arbete i handelsbranschen. I programmet ingår 15 veckors APL.
Under år 1 är du ute på företag i fyra veckor, år 2 är du ute i fem veckor och år 3 i sex veckor. I år 3 har du även möjlighet att ansöka om APL utomlands.

Programgemensamt och programfördjupningar

De flesta kurserna på programmet är gemensamt för alla och det är kurser inom t.ex. entreprenörskap, bransch- och servicekunskap, personlig försäljning, praktisk marknadsföring, affärsutveckling och ledarskap. Under ditt tredje år får du välja till en utgång med fördjupningskurser inom sådant som du har ett intresse för. Du går kvar i din klass under dina tre år och läser ett par fördjupningskurser inom någon av följande utgångar.

Utgång: Sälj och affärsutveckling

Inom den här utgången lär du dig mer om personlig försäljning och hur marknadsföring av varor och tjänster går till. Du får utveckla din förmåga att bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt. Denna utgång kan vara lämplig för dig om vill lära dig mer om yrken som butikssäljare, företagssäljare, marknadsförare och hur man anordnar event och inreder i butik.

Utgång: Inköp och digital handel

Inom den här utgången lär du dig mer om logistik, webbutveckling och hur du kommunicerar internt och externt i ett företag eller organisation. Denna utgång kan vara lämplig för dig om vill lära dig mer om yrken som inköpsassistent, kundservice och arbete med hemsidor och digital handel.

Individuellt val

Som individuellt val kan du välja kurser efter eget intresse. Vi har många kurser att välja på. För valbara kurser gäller att de endast startar om tillräckligt antal sökande finns.

UF - Entreprenöriellt och värdeskapande lärande

Läs mer om vad vi gör inom Ung Företagsamhet på Hvitfeldtska här.Bilden föreställer Ung företagsamhets logga.

Kontakt

Jenny Öhman, rektor

E-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se