Utbildningar

Hvitfeldtska har program med både bredd och spets. Vad passar dig?

Program

Spetsutbildningar

Hvitfeldtska har spetsutbildningar i matematik och musik. Här kan du läsa mer om våra spetsutbildningar.


Språksektioner

På skolan finns det möjlighet att läsa fördjupad franska och tyska på våra språksektioner.