Premier


Premier är stiftelsemedel som inte är sökbara. Premier delas oftast ut som belöning eller uppmuntran till elever och utses av lärarna vid skolan. Följande stiftelser har premier som delas ut vid denna skola.

Folke och Märta Wiesels fond

Premier som utdelas till avgångselever som har bästa vitsord i ämnesgruppen matematik, fysik eller kemi samt till avgångselever som har bästa vitsord i ämnena engelska och franska.


Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond vid Hvitfeldtska gymnasiet

Som resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper.